استارتاپ 24

مجموعه ی منحصر به فرد از چک لیست ها و ابزارها

برای یاری رساندن به کارآفرینان هوشمند جهت رشد و تعالی یک استارتاپ موفق و بی نقص و دنبال کردن فعالیت های آن

روشی توسعه داده شده توسط بیل اولت، استاد برجسته کارآفرینی در دانشگاه MIT

نظر برخی از خبرگان و کارآفرینان موفق در مورد این روش

میتچ کوپر
میتچ کوپر

این روش تنها یک مجموعه ذهنی نیست،بلکه مجموعه ای از مهارت هاست. 24 گام، فرآیند گام به گام کاربردی است تا روح خلاق را آنجا برساند که شانس موفقیتش را حداکثر نماید.

Mitch Kapor, Founder, Lotus Development Corporation

با آنکه طرفدار طرح های کسب وکار نیستم، اما طرفدار پروپا قرص فرآیندهای برنامه ریزی کسب وکار می باشم. این روش یک چارچوب مفهومی بسیار با ارزش برای کارآفرینی خلاقیت محور فراهم می آورد تا بتوان فرآیند های کسب وکار را اجرا نمود.

Brad Feld, Managing Director of the Foundry Group, Co-Founder of TechStars, and Creator of the Startup Revolution book series

ما بواسطه 24 گام، در سه سال گذشته لایحه کار با کارآفرینی را در اسکاتلند داشته‌ایم و از نتایج آن خشنودیم. زیرا چارچوب و نقشه راه بسیار مفیدی است که به کارآفرینان قوت قلب و اعتماد به‌ نفس میدهد تا سطح کسب وکار خود را ارتقا دهند. این رویکردی بسیار با ارزش است که در مرزها و افق ها کار می کند.

Alex Paterson, Chief Executive, Highlands and Islands Enterprise Scotland

این روشی است که من آرزوی داشتن آن را در زمانی که از مختصری شروع کردم داشتم. مثال های عالی و زبان ساده و روان آن تئوری های کلاسیک را با آنچه در جهان امروز اتفاق می افتد ترکیب می کند. اگر شما یک کارآفرین جدی هستید،این روش را با دقت بخوانید و آن را همیشه در دسترس بگذارید.

MIT Patrick J. McGovern, Jr. Entrepreneurship Award recipient
استارتاپ 24

24 گام در 6 تم کلی

مشتری شما کیست؟

برای مشتریتان چه کاری می توانید انجام دهید؟

مشتری چگونه محصول شما را کسب می کند؟

چگونه از طریق محصولتان، پول کسب می کنید؟

چگونه محصولتان را طراحی می کنید و می سازید؟

چگونه کسب و کارتان را گسترش می دهید؟

گام
عنوان گام
عنوان تم
شماره تم
1
بخش بندی بازار
مشتری شما کیست؟
1
2
انتخاب بازار پیشانی
مشتری شما کیست؟
1
3
ساخت نمایی از مشتری نهایی
مشتری شما کیست؟
1
4
اندازه TAM را براي بازار پیشانی محاسبه نمايند
مشتری شما کیست؟
1
5
نمایی از اشخاص برای بازار پیشانی
مشتری شما کیست؟
1
6
چرخه کاربرد محصول
برای مشتری‌تان چه کاری می‌توانید انجام دهید؟
2
7
مشخصات اصلی محصول
برای مشتری‌تان چه کاری می‌توانید انجام دهید؟
2
8
ارزش را كمي ارائه نمائيد
برای مشتری‌تان چه کاری می‌توانید انجام دهید؟
2
9
10 مشتری بعدی تان را شناسایی کنید
مشتری شما کیست؟
1
10
هسته کسب وکارتان را تعریف کنید
برای مشتری‌تان چه کاری می‌توانید انجام دهید؟
2
11
موقعيت رقابتان را ترسيم نمائيد
برای مشتری‌تان چه کاری می‌توانید انجام دهید؟
2
12
تعیین واحد تصمیم گیری مشتری
مشتری چگونه محصول شما را کسب می کند؟
3
13
ترسیم فرآیند اکتساب کالا توسط مشتری
مشتری چگونه محصول شما را کسب می کند؟
3
14
اندازه بازار قابل دستیابی را براي بازارهاي ثانويه محاسبه نمائيد
چگونه کسب و کارتان را گسترش می دهید؟
6
15
طراحی مدل کسب و کار
چگونه از طریق محصول پول بدست می آورید؟
4
16
چارچوبی برای قیمت‌گذاری
چگونه از طریق محصول پول بدست می آورید؟
4
17
ارزش طول عمر یک مشتری بدست آمده(LTV) را محاسبه نمائید
چگونه از طریق محصول پول بدست می آورید؟
4
18
ترسیم فرآیند فروش
مشتری چگونه محصول شما را کسب می کند؟
3
19
چارچوبی برای قیمت‌گذاری
چگونه از طریق محصول پول بدست می آورید؟
4
20
فرضیه های کلیدی را شناسایی کنید
چگونه محصولتان را طراحی می کنید و می سازید؟
5
21
آزمودن فرضيات كليدي
چگونه محصولتان را طراحی می کنید و می سازید؟
5
22
کمینه محصول قابل قبول را تعريف نمائيد (mvBp)
چگونه محصولتان را طراحی می کنید و می سازید؟
5
23
نشان دهید که مشتری، محصولی که نیازش را برطرف کند را استفاده می کند
چگونه محصولتان را طراحی می کنید و می سازید؟
5
24
توسعه برنامه محصول
چگونه کسب و کارتان را گسترش می دهید؟
6